Arkiv

Du kan sortera per år, titel eller författare genom att klicka på kolumnens rubrik.

År Titel Författare
2018 Familjeaktiv inskolning i förskolan – nya roller för förskolepedagoger Ingrid Karlsson
2018 Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk designa Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissén
2018 Avtryck som synliggör Marcus Samuelsson
2018 Socialt samspel i förskolan: datorspelande, språkanvändning och tambursamtal Polly Björk-Willén
2018 Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan Lars Wallner
2018 Förskolebarn löser problem med matematiska handlingar i legoleken  Anders Albinsson
2018 Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan Maria Simonsson
2018 Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt  Lina Lago, Helene Elvstrand m.fl.
2018 Lärares uppfattning av samarbete med elevhälsan Maja Johansson Gaimer och Susanne Kreitz-Sandberg
2017 Den viktiga klassrumsdialogen Karin Forslund Frykedal
2017 Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet Robert Thornberg
2017 Kroppsligt förankrad kognition Fredrik Jeppsson
2017 Sociala processer avgör hur elever reagerar som åskådare vid mobbning Camilla Forsberg
2017 Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal Maria Simonsson, Ann-Marie Markström & Alma Vladavic
2017 Tryggare barn på fritidshemmet Helene Elvstrand m.fl.
2017 Fokusgruppssamtal om svåra frågor Ann-Marie Markström & Ann-Charlotte Münger
2017 Förstår, följer och har elever nytta av lärares instruktioner? Marcus Samuelsson
2017 Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens Louise Klinge
2017 Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens Anders Skanetofth & Linnéa Stenliden
2016 Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson
2016 "Man ser på kroppen att de hör pulsen" Pernilla Ahlstrand
2016 Ett fall framåt: case i förskollärarutbildningen Lina Lago, Alma Vladavic, Helene Elvstrand
2016 Arbeta med skolor i missgynnade stadsmiljöer Christopher Day
2016 Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet Helene Elvstrand m fl
2016 Forskares tillträde till förskolan – barn som gatekeepers Maria Simonsson, Mia Thorell
2016 Design för undervisning och lärande Trond Eiliv Hauge
2016 Anmäld Magnus Blixt
2016 Så minskar vi gymnasieavhoppen Christina Billemar, Ibrahim Beganovic
2016 Hur reformer styr verksamhet på fritidshem Ragnhild Löfgren, Helene Elvstrand, Magnus Jansson, Håkan Löfgren
2016 Lärarens metodval - avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla Margareta Engvall
2016 Populärvetenskapens förklarande ljus Susanne Pelger
2016 Skapa samhörighet på fritidshem Helene Elvstrand m fl
2016 Förskolebarn använder mätning i legoleken Anders Albinsson, Joakim Samuelsson, Maria Simonsson
2016 Att hitta kärnan i fritidspedagogik Helene Elvstrand m fl
2016 Simuleringar tränar förmågan att leda klassrummet Eva L. Ragnemalm, Mattias Arvola, Mathias Nordvall, Gunnel Colnerud
2015 En mix av två världar – vägen från student till professionell lärare Malgorzata Wesolowska m fl
2015 Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? Gunnel Colnerud, Marcus Samuelsson
2015 Klassledning och barnperspektivet Einar Sundsdal, Maria Øksnes
2015 Skolans laborationer och traditionens makt Torodd Lunde
2015 OECD granskar svensk skola Laila Niklasson
2015 Att administrera övergångar Maria Simonsson, Lina Lago
2015 Brobyggande mellan teori och praktik Per Fibæk Laursen
2015 Med filmen som redskap – ett projekt med syfte att utveckla den naturvetenskapliga laborationen Ragnhild Löfgren, Astrid Berg, Martin Nelzén
2015 Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – Forskningsanvändning i praktiken Glenn Hultman
2015 Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser Anja Thorsten, Malin Tväråna
2015 Linköpingsdoktorer höjer nivån på pedagogisk forskning i Rwanda Sven Andersson, Ingrid Andersson
2015 En berättelse om ledarskap i klassrummet Marcus Samuelsson
2015 Läsförståelseproblem i tidig skolålder Åsa Elwér
2015 Att bevara komplexiteten i läraryrket Mariyn Cochran-Smith
2015 Stöd eller styrning Maria Simonsson, Lina Lago
2015 Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det? Emilia Fägerstam
2015 Störande elevbeteenden i gymnasieskolan Niklas Fredriksson, Johan Lundqvist
2015 Aktionsforskning på fritidshem Anna Liisa Närvänen, Helene Elvstrand
2015 Lärarna och framtidens skola Erik Sigsgaard
2015 Learning study i dans Pernilla Ahlstrand
2015 En särskola i förändring Anna-Lena Eriksson Gustavsson
2015 Kontextens roll i ett TPRS-klassrum Elisabeth Dokalik-Jonak, Ronald Kemsies
2015 Pedagogers tankar om naturvetenskap i förskolan Helene Berggren, Petra Blixt
2015 Samverkan mellan hem och fritidshem ska gynna skolresultaten Helene Elvstrand, Kristina Hellberg, Maria Simonsson
2014 Vad händer i mötet mellan andraspråkselever och det nationella provet i naturvetenskap? Maria Eriksson
2014 Naturvetenskaplig allmänbildning i tre steg Torodd Lunde
2014 Värmekameror gör det osynliga synligt Jesper Haglund, Fredrik Jeppsson, David Hedberg, Charles Xie, Konrad Schönborn
2014 Lutning, riktningskoefficient, k-värde -kärt barn har många namn? Annika Pettersson
2014 FontD – en forskarskola för aktiva lärare Lena Tibell, Konrad Schönborn
2014 På riktigt viktigt Sofia Hedin
2014 Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning Sanna Woxström
2014 Ett manifest för förändring Richard Gerver
2014 Vad är en bra lärare? Simon Hellman, David Waltersson
2014 Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel Daniel Sandin
2014 Fullt upp från morgon till kväll Kajsa Ellegård
2014 Läraren i centrum – skrivarcirkeln som handledning och kollegialt lärande Lars Kåreklint, Marcus Samuelsson
2014 Om att spegla tidsandan i skönlitteratur Leif Risberg
2014 Läs för demokratins skull! Peter Nyberg
2014 Jag lär mig så bra när jag försöker förklara för andra Anna-Lena Göransson
2014 Föräldrar en källa till framgång på gymnasiet Fredrik Sjöström
2014 Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende Marcus Samuelsson
2014 Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande Tomas Jungert
2013 Evidensbaserat arbete i specialpedagogik Michael Farrell
2013 Läraren alltjämt den viktigaste framgångsfaktorn Catharina Tjernberg
2013 Ordförrådets betydelse för läsning Christina Wiklund
2013 Specialpedagogiska resurser i de svenska gymnasieskolorna: en totalundersökning Joacim Ramberg
2013 Ungdomar som utmanar skolan - Komplexa sammanhang kräver komplexa lösningar Susanne Severinsson
2013 1001 Inventions – en historisk aha-upplevelse Sofia Zouagui
2013 De cyklande somalierna Marlene Karlsson
2013 Deltagandets villkor Ulf Olsson
2013 Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen Ulrika Lindahl
2013 Ett meningsfyllt styrelsearbete Lars Sjöstrand
2013 Folkbildningen behöver ett ansikte Sara Bokvist
2013 Folkhögskollärare som folkbildare Per Andersson
2013 Folkhögskola räddningen för unga vuxna med autismspektrumstörning Mats Kindell
2013 Tillbaka till framtiden Magnus Dahlstedt
2013 Vuxna elevers medborgaraktiviteter i och utanför vuxenutbildning och folkbildning Andreas Fejes
2013 Att ta hänsyn till eller bortse från kön Susanne Kreitz-Sandberg, Björn Pernrud
2013 Berättelser om goda lärare förs vidare Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Lars Kåreklint
2013 Grattis grundskolan, till de 50 åren! Gunnel Colnerud
2013 Pedagogers tankar om teknik i förskolan Helene Elvstrand, Kristina Hellberg
2013 Individanpassat arbetssätt – utmaningar och möjligheter Karin Forslund Frykedal, Anja Thorsten
2013 Slöjdämnet - förlegad nostalgi eller skolämne i framkant? Ingrid Bergqvist, Bo Hinnerson
2013 Att fokusera elevernas matematiska fokus Annika Bergehed, Lisa Björklund Boistrup, Sofia Karlsson, Annika Knutson, Joakim Samuelsson, Elisabeth Vilhelmsson
2013 Konsten att spela i lag Katja Hvenmark Nilsson
2013 Början på ett utbyte för framtiden Natalie Sezgin, Kristina Tengelin
2013 Att återerövra ett kungadöme Karl Erik Steneby
2013 I en anda av samverkan Richard Gerver
2013 Inkluderande samarbete i och utanför klassrummet Li Holmström Wirf
2013 Lärares intentioner med laborativ matematikundervisning Cecilia Sveider
2013 Stationsarbete på en förskoleavdelning Åsa Berglund, Jessica Iversen, Jenny Harman
2013 Olika granskningar skildrar olika aspekter Marcus Samuelsson
2013   Matematikprojekt – Learning Study Tintin Kullered, Malin Simonsson
2012 Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen Joakim Samuelsson
2012 Lärares benägenhet att gripa in Marcus Samuelsson
2012 Tidstypiska menings- och handlingskriser hos ungdomar Thomas Ziehe
2012 Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag Anette Wickström
2012 Aktivt arbete med det centrala innehållet i Idrott och Hälsa 1 bidrar till reflektion Mats Svärd
2012 Att fokusera bibliotek Anna-Lena Eriksson Gustavsson
2012 Svea-metoden - tematiskt lärande Bia Dahl