Lago, L., & Simonsson, M. (2015). Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan. Venue, 4(3), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.15418