Hauge, T. E. (2016). Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg. Venue, 5(2), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.16510