Tibell, L. och Schönborn, K. (2014) ”FontD – en forskarskola för aktiva lärare”, Venue, 3(2), s. 1–4. doi: 10.3384/venue.2001-788X.14314.