Lago, L. och Simonsson, M. (2015) ”Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan”, Venue, 4(3), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.15418.