Hauge, T. E. (2016) ”Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg”, Venue, 5(2), s. 1–5. doi: 10.3384/venue.2001-788X.16510.