1.
Hauge TE. Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg. Venue [Internet]. 16 september 2016 [citerad 29 september 2022];5(2):1-5. Tillgänglig vid: https://venue.ep.liu.se/Venue/article/view/1611