Samuelsson, J. (2012). Den skickliga matematikläraren håller i taktpinnen. Venue, (1), 1–6. Hämtad från https://venue.ep.liu.se/article/view/1042