Samuelsson, M. (2012). Lärares benägenhet att gripa in. Venue, (1), 1–6. Hämtad från https://venue.ep.liu.se/article/view/1043