Wickström, A. (2012). Depressionsförebyggande kurser krockar med skolans pedagogiska vardag. Venue, (1), 1–7. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1214