Sveider, C. (2013). Lärares intentioner med laborativ matematikundervisning . Venue, (2), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1324