Forslund Frykedal, K., & Thorsten, A. (2013). Individanpassat arbetssätt – utmaningar och möjligheter . Venue, (2), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13212