Samuelsson, M., Samuelsson, J., & Kåreklint, L. (2013). Berättelser om goda lärare förs vidare . Venue, (2), 1–7. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13215