Kreitz-Sandberg, S., & Pernrud, B. (2013). Att ta hänsyn till eller bortse från kön? Ett nationellt nätverk kring genus och jämställdhet i lärarutbildningar. Venue, (2), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13216