Fejes, A. (2013). Vuxna elevers medborgaraktiviteter i och utanför vuxenutbildning och folkbildning. Venue, (3), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13217