Dahlstedt, M. (2013). Tillbaka till framtiden Om medborgarideal, välfärd och valofrihetens politik . Venue, (3), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13218