Kindell, M. (2013). Folkhögskola räddningen för unga vuxna med autismspektrumstörning. Venue, (3), 1–3. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13220