Lindahl, U. (2013). Det nya livslånga lärandet utmanar folkbildningen. Venue, (3), 1–4. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13223