Karlsson, M. (2013). De cyklande somalierna - Om folkbildningens roll i integrationen. Venue, (3), 1–3. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13225