Ramberg, J. (2013). Specialpedagogiska resurser i de svenska gymnasieskolorna: en totalundersökning. Venue, (4), 1–4. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13230