Severinsson, S. (2013). Ungdomar som utmanar skolan - Komplexa sammanhang kräver komplexa lösningar . Venue, (4), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.13231