Nyberg, P. (2014). Läs för demokratins skull! Läsningens betydelse för omvärldsuppfattning och demokrati . Venue, (5), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1433