Kåreklint, L., & Samuelsson, M. (2014). Läraren i centrum – skrivarcirkeln som handledning och kollegialt lärande. Venue, (5), 1–4. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1435