Jungert, T. (2014). Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande. Venue, (5), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1436