Samuelsson, M. (2014). Lärares upplevelse av besvärande elevbeteende. Venue, (5), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1437