Gerver, R. (2014). Ett manifest för förändring. Venue, (6), 1–3. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.14311