Woxström, S. (2014). Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framställning . Venue, (6), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.14312