Pettersson, A. (2014). Lutning, riktningskoefficient, k-värde — kärt barn har många namn?. Venue, (6), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.14315