Närvänen, A. L., & Elvstrand, H. (2015). Aktionsforskning på fritidshem – villkor och möjligheter. Venue, (7), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1547