Fägerstam, E. (2015). Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det?. Venue, (8), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1549