Andersson, S. B., & Andersson, I. (2015). Linköpingsdoktorer höjer nivån på pedagogisk forskning i Rwanda. Venue, (8), 1–3. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.15414