Thorsten, A., & Tväråna, M. (2015). Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser. Venue, (8), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.15415