Löfgren, R., Berg, A., & Nelzén, M. (2015). Med filmen som redskap – ett projekt med syfte att utveckla den naturvetenskapliga laborationen . Venue, (9), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.15417