Colnerud, G., & Samuelsson, M. (2015). Dilemma eller evidens? Hur tänker lärarstudenter kring klassrumsledarskap? [1]. Venue, (9), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.15423