Elvstrand, H., Altberg, L., Rydén, L., & Svahn, M. (2016). Skapa samhörighet på fritidshem. Venue, (10), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1654