Pelger, S. (2016). Populärvetenskapens förklarande ljus. Venue, (10), 1–4. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1655