Engvall, M. (2016). Lärarens metodval – avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla. Venue, (10), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1656