Elvstrand, H., Eneland, C., Karlsson, M., & Sjöö, C. (2016). Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet. Venue, (11), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.16512