Lago, L., Vladavic, A., & Elvstrand, H. (2016). Ett fall framåt: case i förskollärarutbildningen. Venue, (11), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.16514