Vladavic, A., Simonsson, M., & Marie Markström, A.-M. (2017). Förskoleföräldrars tankar om utvecklingssamtal. Venue, (12), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1766