Jeppsson, F. (2017). Kroppsligt förankrad kognition. Venue, (12), 1–4. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1768