Thornberg, R. (2017). Lärar-elevrelationens betydelse i antimobbningsarbetet. Venue, (13), 1–8. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1769