Lago, L., Elvstrand, H., Ekeroth-Mahrs, M., Gustafsson, C., Hermansson, L., Pettersson, A., Svärd, E., Vermaat, E., & Östling, V. (2018). Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt . Venue, (14), 1–5. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1872