Simonsson, M. (2018). Föräldraidentiteter som skapas och formas under inskolningen i förskolan. Venue, (16). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1873