Wallner, L. (2018). Inrutad pedagogik – serietidningen som verktyg i skolan. Venue, (14). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1875