Bodén, U., Stenliden, L., & Nissen, J. (2018). Lärare och forskare utvecklar digital didaktisk design. Venue, (16). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1877