Karlsson, M., & Jeppsson, F. (2019). Öva och pröva - Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen?. Venue, (15), 1–6. https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.19812