Lago, L., & Elvstrand, H. (2019). ”Där är vi inblandade allihop”: Samverkan mellan lärare i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Venue, (16). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.19813