Lindqvist, H. (2020). Lärarstudenters strategier för att hantera känslomässiga utmaningar. Venue, (18). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1701