Andersson, P. (2020). Kunskapsbedömning genom validering – att ge erkännande åt vuxnas lärande. Venue, (18). https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.2222